Preminuo naš dragi p. Albert Thielemeier

Danas, 9. studenog 2016. naš pater Albert je preminuo u bolnici u Neussu u Njemačkoj. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo 2. studenog na dušni dan, gdje su ga potom hospitalizirali. Danas nekoliko minuta poslije ponoći Gospodin ga je pozvao k sebi kome je i služio cijeli svoj život.   

ŽIVOTOPIS

Pater Albert Thielemeier je rođen 1927. godine u Westenholtzu kod Delbrückea u Njemačkoj. Nakon osnovne škole, izučio je za električara. Potom je ušao u Klasičnu gimnaziju Duha Svetoga u Menden/Sauerlandu koju su vodili pateri Spiritanci.

Odlučuje postati misionar te ulazi u jednogodišnji novicijat misijske Družbe Duha Svetoga. Nakon novicijata nastavlja studij filozofije i teologije na Teološkom fakultetu Spiritanaca u Knechtstedenu kod Neussa, a potom i na papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Dana 17. srpnja, godine 1960., biva zaređen za svećenika u Knechtstedenu. Nakon ređenja poglavari ga šalju na daljnji studij u Belgiju, na Katoličko sveučilište u Löwen. Po završetku tog studija postaje docentom filozofije na Teologiji u Knechtstedenu i u Frankfurtu.

Godine 1969. imenovan je provincijalom njemačke provincije misijske Družbe Duha Svetoga, a 1974. godine pozvan je na službu generalnog asistenta u Generalatu Kongregacije Duha Svetoga u Rimu. Kao redovnički poglavar redovito je u više navrata posjećivao svoju subraću misionare u raznim zemljama Afrike, Sjeverne te Južne Amerike. Kako sam kaže, najviše  je bio dirnut posjetom u bivšem Zairu, danas Kongu, gdje je tijekom tamošnjeg   građanskog rata 1961.  20-ero mladih Spiritanaca izgubilo živote poradi Krista. Njihova mučenička krv potaknula je mnoge mladiće na misijsko poslanje.

Godine 1981. General Reda šalje, tada 54-godišnjega, patera Alberta u ondašnju Jugoslaviju. Njegova je zadaća bila raditi na misijskoj animaciji i duhovnim zvanjima. Punih 27 godina,  od 1983. sve do danas pater Albert je na službi u Đakovačko-srijemskoj biskupiji, danas Đakovačko osječkoj nadbiskupiji: najprije dvije godine kao pastoralni suradnik u župi sv. Nikole u Sikirevcima, te kroz gotovo 30 godina (9 godina kao župnik,  16 godina kao župni vikar i 5 godina umirovljeništva) u župi sv. Antuna Padovanskog u Podvinju/Slavonski Brod.

Osam godina pater Albert  je obavljao i službu bolničkog kapelana u Općoj bolnici 'Dr. Josip Benčević' u gradu Slavonskom Brodu.

Tijekom svog boravka u Hrvatskoj pater Albert se uvelike trudio na planu buđenja novih svećeničkih i redovničkih zvanja te podizanja odgovornosti svih vjernika za ostvarenje misijskog poslanja Crkve. Bio je i član Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske. Dana 16. svibnja 2011. proglašen je počasnim građaninom grada Slavonskog Broda za 50. plodonosnih godina misništva služeći čovjeku i Crkvi.

Sprovodni obred našeg dragog patera Alberta bit će u četvrtak 17. studenog 2016. godine u Knechstedenu pokraj Kolna u Njemačkoj. Zahvaljujemo pateru Albertu za sve što je radio za našu domovinu. 

Pokoj vječni daruj mu Gospodine! 

na vrh članka