Uvođenje novih ministranata u službu

15. siječnja 2017. godine na Svetoj misi u 10:30, naša župa je svečano obilježila uvođenje novih ministranata: Svetu misu je predvodio pater Josaphat N. Mosha, a sam obred se odvio prije molitve vjernika kada su se njihove haljine, pojasevi, križevi i ovratnici blagoslovili. 
Nakon toga su dotični stavili ruku na Bibliju i svijeću te zajedno obećali da će vršiti sve dužnosti ministranta te biti uzor drugima. Uvedeno je 5 ministranata, tri dečka i dvije curice.
 
Sama riječ minstrant dolazi od latinske riječi minstrare, a znači služiti što uistinu rade. Svake nedjelje prinose darove na oltar te zvonom obilježavaju pretvorbu kruha i vina u Kristovo tijelo i Krv. Oni također služe i izvan crkve pomažući ostalim ljudima u potrebi, svećenicima na blagoslovu kuća. Zaštitnik svih ministranata je sveti Tarzicije, koji je bio prvi minstrant tadašnje rimske kršćanske crkve koja je svoje obrede odvijala u katakombama.
 
Bruno Benčević
na vrh članka