Korizma - vrijeme pustinje

Pustinja.... sama riječ podsjeća na pustoš, mjesto gdje nema nikoga i ničega. A ipak prorok Hošea govori: "Stoga ću je, evo, primamiti, odvesti u pustinju i njenu progovoriti srcu."(Hoš 1,16). 
Pustinja nije mjesto samoće i tišine, gdje nema nikoga i ničega, nego mjesto susreta i bliskog zajedništva Boga, koji posjeduje sve i svemu daje postojanje, izvora života, Oca od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime, i njegova sina, njegove kćeri. Pustinja je mjesto gdje ne dopuštamo da bilo tko drugi osim Boga ima utjecaj na nas. "A ovo je život vječni: spoznati tebe, jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista." ( Iv 17,3). Upoznati Boga koji govori u pustinji, mjestu gdje je čovjek sam pred Bogom. Ivan Krstitelj prije nego se jasno očitovao Izraelu boravio je u pustinji i jačao duhom. On je prepoznao Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta. Na dan njegova obrezanja Duh Sveti je govorio na usta oca Ivanova: "A ti ćeš se djetešce, prorok Previšnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih." (Lk 1,76-77;80). " Ivan bijaše svjetiljka koja gori i svijetli." (Iv 5, 35). Pružio nam je spoznaju spasenja po oproštenju grijeha u Kristu Isusu. Ivan je sve to vidio i čuo u pustinji. 
"Kad je Isus bio kršten, odmah iziđe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče: 'Ovo je Sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao!" (Mt 3,16-17). "Odmah poslije toga Duh ga natjera da ide u pustinju." (Mk 1,12).
Zašto je Isus morao u pustinju ako je sve znao što mu je Otac htio reći kroz to vrijeme, u čemu ga učvrstiti. Nijedno evanđelje ne govori što se događalo tih četrdeset dana prije nego je đavao došao da ga kuša, ali prve riječi koje mu je rekao usmjeravaju nas na cilj njegovog odlaska u pustinju: ako si zaista Sin Božji, učini ovo ili ono čudo. Ukratko, dokaži da si Sin Božji. Isus se nije dokazivao, nije morao jer je znao tko je i od koga je došao, znao je da je Sin Božji. Isus je to vidio i čuo u pustinji, zapravo pokazao nama put gdje ćemo vidjeti i čuti, da ne moramo dokazivati. "Isus je Put, Istina i Život." (Iv 14,6). Pustinja je mjesto gdje slušamo i gledamo tko je Bog i tko smo mi njemu, jer od Njega smo predodređeni i pozvani na život, tko On je i mi po njemu jesmo, u našem Gospodaru Isusu Kristu komu pripada sva vlast i sav autoritet nad nama, zauvijek. 
Zato, braćo i sestre, to ozbiljnije nastojte da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor! Radeći tako, sigurno nećete nikada pasti. (2 Pet 1, 10). 
Njemu, koji nas ljubi i koji nas je otkupio od grijeha svojom krvi i učinio nas kraljevstvom svećenika za Boga, svoga Oca - njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen. (Otk1, 5-6).
 
Saša Kolovrat
 
na vrh članka