Blagoslov jela

Blagoslov jela stara je crkvena i pučka tradicija našega naroda. Na Veliku subotu iz svake obitelji netko kreće prema crkvi s košarama punim jela. 
Tim činom zahvaljujemo  Bogu za hranu koju smo donijeli. Zahvaljujemo mu za sve njegove darove: za jelo i piće, za odjeću i obuću, za dom, za obitelj, za svjetlo vjere u našim dušama, za Božje izabranje i spasenje u koje smo uključeni, a ponajviše za Gospodina našega Isusa Krista, za njegovu smrt i uskrsnuće.
 
Također, taj čin blagoslivljanja jela podsjeća nas da bi smo Bogu trebali zahvaljivati svakoga dana za sve, tako da bi naš cijeli život bio hvala Bogu i na hvalu njegovu. Hrana koju smo donijeli već je blagoslovljena, jer je od Boga. Međutim, mi Boga hvalimo radi njegove svetosti, radi toga što nam tu hranu udjeljuje zajedno sa svim darovima. To je središnje i temeljno značenje uskrsnog blagoslova i svakog blagoslova općenito.
 
Matea Crljen
 
na vrh članka