Sveti Matija, apostol

Sveti Matija se rodio u 1.stoljeću u Judeji. Nakon Isusovog Uzašašća na nebo, u Jeruzalemu su se okupili apostoli, te oko 120 vjernika. Petar im je govorio kako je Juda Iškariotski izdao Isusa i da na njegovo mjesto trebaju izabrati nekog drugog. Između dva kandidata, izabran je Matija:  ‘Gospodine, ti koji poznaješ srca svih ljudi, pokaži nam koga si od ove dvojice izabrao da preuzme mjesto ove apostolske službe s kojega je Juda odstupio i otišao u mjesto što mu pripada!’ Tada im podijeliše kocke. Kocka pade na Matiju, i on bi pribrojen Jedanaestorici apostola” (Dj 1,5-26).

Ime Matija znači "Božji dar". On je i bio velik Božji dar, jer postade jedan od stupova Crkve. Zahvaljujući i njemu, apostol naroda mogao je pisati Efežanima, a to vrijedi i za sve nas: "Braćo, vi niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. U Njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu." Sv. Matija je umro mučeničkom smrću, po nekim je pribijen na križ, a po nekima je najprije kamenovan pa mu je odrubljena glava. Relikvije mu se čuvaju u bazilici svete Marije Velike u Rimu i u opatiji svetog Matije u Trieru, gdje mu je iz pera učenoga bibličara Kornelija Lapide uklesana ova pohvala: “U Gospodinovu je zakonu bio veoma učen, tijelom čist, duhom razborit, u rješavanju pitanja Svetog pisma oštrouman, u savjetovanju vidovit, u govoru okretan, činitelj mnogih čudesnih znakova, raširenim je rukama prema nebu kao mučenik Bogu predao dušu.”
Zaštitnik je građevinskih obrtnika, stolara, tesara i kovača, krojača, mesara i slastičara. Spomendan mu se slavi 14.svibnja. Slavi se kao svetac i u pravoslavnim i protestantskim crkvama.

Sveti Matija apostole, moli za nas!

Alenka Kljajić

Više u ovoj kategoriji: « Gospa Fatimska Marija - Majka Crkve »
na vrh članka