Sveti biskupi Timotej i Tit, vjerni učenici i pomoćnici svetog apostola Pavla

Današnji sveti zaštitnici su apostoli i biskupi Timotej i Tit, sljedbenici i pomoćnici svetog Pavla. 
 
Timotej je grčko ime a znači "koji časti Boga". Rodio se u Listri , od majke Židovke i oca poganina, koji nisu strogo držali do zakona.
Pavao ga je izabrao kao svog suputnika, te su zajedno prošli Malom Azijom do Troje, te u Makedoniju. Zajedničkim snagama evangeliziraju stanovnike Korinta. U Efezu sv. Pavao je napisao poslanice Filemonu i Filipljanima, a u objema se Timotej spominje kao supošiljatelj Druge poslanice Korinćanima. Pavao ga, zajedno sa Erastom šalje u Makedoniju, potom u Korint , kamo je imao odnijeti poslanicu. Iz Korinta je Timotej otišao za Troju na azijskoj obali Egejskoga mora, gdje dočekuje Pavla na putu za Jeruzalem. Od tog trenutka nam izvori ništa ne donose o Timotejevu životopisu.
Timotej se ističe kao veliki pastir, prvi biskup Efeza. Njegove relikvije se nalaze u Italiji, u katedrali Termolija u Molizeu.
 
Sveti Tit, čije je ime latinskog porijekla-poganin krenuo je sa apostolom Pavlom u Jeruzalem na Apostolski sabor u kom je prihvaćena mogućnost propovijedanja evanđelja poganima.
U poslanici Titu apostol Pavao ga opisuje kao pravog sina po zajedničkoj vjeri. Nakon Timoteja Pavao je u Korint poslao Tita, kako bi tu zajednicu priveo poslušnosti. Tit je pomirio Korintsku crkvu sa apostolom, koji je Korinćanima ovako napisao; „ Bog tješitelj poniznih, utješi nas dolaskom Titovim. Ne samo dolaskom njegovim, nego i utjehom kojom se utješi zbog vas: obavijesti nas o vašoj čežnji, vašem jadikovanju, vašoj žarkoj ljubavi prema meni tako da se još većma obradovah...A povrh te naše utjehe još se mnogo više obradovasmo zbog radosti Titove, jer svi vi okrijepiste duh njegov. (2 Kor 7,6-6,13).
 
Pavao je svog suradnika Tita još jednom poslao u Korint kako bi dovršio misiju skupljanja priloga za jeruzalemske kršćane.
Ostali tekstovi poslanica spominju Tita kao biskupa Krete, odakle sustiže Pavla u Nikopolu u Epiru i potom odlazi u Dalmaciju.
Timotej i Tito se ističu kao vjerni suradnici, uvijek spremni nastupati u Pavlovo ime. Uče nas velikodušnosti u služenju Evanđelju i konačno samoj Crkvi. Pavao je u svojoj poslanici uputio preporuku Titu : "Hoću da to uporno tvrdiš, te da oni koji su povjerovali Bogu uznastoje prednjačiti dobrim djelima. To je dobro i korisno ljudima.“ (Tit 3,8)
 
Neka Gospodin i nama, po zagovoru sv. Timoteja i Tita daruje pravedno i pobožno srce spremno služiti Evanđelju i Crkvi !
 
Snježana Tolić
Više u ovoj kategoriji: « Obrati se, Gospodin te čeka
na vrh članka