Molitvena osmina za jedinstvo Kršćana

Danas je, možda više nego ikad prije među kršćanima svih dominacija potrebno jedinstvo i zajedništvo u Isusu Kristu. Nažalost, tijekom povijesti došlo je do niza raskola i razdijeljenja koja su utjecali na vjeru u mistično Tijelo Kristovo, u kojemu smo, svi mi krišćani - udovi…

Sjetimo se, i Isus je u svojoj velikosvečenićkoj molitvi svome Ocu vapio za jedinstvom svih kršćana. Tom vapaju bi svaki kršćanin trebao težiti. Kršćani ne trebaju među sobom isticati razlike i podjele, upravo radi istine da je sam Isus Krist jedinstvo i veza spasiteljske ljubavi koja nas sve privodi k Ocu.

Pa i dijalog ljubavi koji je Gospodin Isus Krist kod Jakovljeva zdenca zapodjenuo sa Samarijankom nastavlja se i danas sa svakim tko želi upoznati i prihvatiti Spasitelja. No, Isusova žeđ koju je izrazio riječima: Daj mi piti!, zapravo nije žeđ za vodom, već za istinskim kršćanima koji se klanjaju Ocu nebeskom u duhu i istini (Iv 4, 23) i koji u svakome naraštaju pokazuju znakove ljubavi i zajedništva sa svima, a posebno s onima s kojima dijelimo vjeru u istoga Spasitelja svega svijeta Isusa Krista. Bog je ljubav, ljubav koja je izvor vječnoga života, spasenja i jedinstva koja je ujedinjena u otajstvu Presvetoga Trojstva. Sveti Oče, čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno kao mi! (Iv 17,11)

Živimo li autentičnost kršćanskog poziva prema kojemu smo svi braća i sestre u Isusu Kristu, prepoznat će nas - po ljubavi. Da, svi smo ljubljena djeca Božja i imamo Oca na nebesima koji nam se po svome sinu daruje i ljubi nas. Po nama i druge želi privući u to zajedništvo ljubavi, da povjeruju u istinu kršćanskog poziva. Kao što si ti, Oče u meni, i ja u tebi, tako da i onu u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao! (Iv 17,20)

Ljubav Kristova nadilazi ljudske predrasude, pa i povijesne krive smjerove kojima su kršćani polazili. Zbog raskola i podjela u prošlosti kršćani danas trebaju u zajedništvu Duha Svetoga ujediniti svoj smjer putujuće Crkve ka onoj proslavljenoj Crkvi u Nebu. Samo u snazi Duha Svetoga i po Božjoj providnosti, taj put će ispuniti nada kršćanskog poziva. Po vjeri u jedinoga Spasitelja i Otkupitelja, našega Gospodina Isusa Krista, kročimo u istinu Božjega otajstva jedinstva međusobne ljubavi. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, i ovi su spoznali da si me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću im objavljivati, da u njima bude trajno ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima. (Iv 17,25-26)

Sve ono što nas razjedinjuje u razlikama uzrokovanim povijesnim raskolima predajmo Božjoj pravednosti. Međusobno se povežimo na zdencu ljubavi Božje koja nas sve vodi spasenju u zajedništvu s Isusom Kristom, i jednih s drugima. Amen!

na vrh članka