Moja molitva Gospi u listopadu

Marijo, moja nebeska Majko,

Majko moga Otkupitelja,

Ti Prečista Djevice, ukrase i mirisu

svake moje zore, moja zaštito...

Ti, koja me Kristu vodiš i kod NJega

zagovaraš, hvala ti.

Hvala ti za svaki zagrljaj u trenucima

beznađa i usamljenosti, hvala ti za razumijevanje

i suosjećanje u danima tuge i boli, hvala ti

na svakom trenutku iskazane ljubavi koja me

uvijek gurala u ruke Kristove,

koja me uvijek učila Ljubavi prema samoj sebi i bližnjemu.

 

Ti, Marijo koja si me pred Krista dovela ranjenu,

prljavu, grešnu, izgubljenu, uplakanu, preplašenu;

tamo si me pred Njim zagrlila i pomogla mi da Mu

malo-pomalo otvorim svoje srce, stajala si tamo,

čvrsto uz mene i mirila me s Njim.

 

I na tome ti hvala, prelijepa moja Marijo!

 

Matea Crljen

na vrh članka